Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu
ul. Kolejowa 63
98 - 300 Wieluń

Centrala:+48 43 843 31 11
fax:+48 43 843 42 61
Sekretariat:+48 43 843 41 10
Handel:+48 43 843 33 65
Dział Obsługi Rynku:+48 43 843 19 55
e-mail: sdmwiel@sdmwiel.pl
handel@sdmwiel.pl
marketing@sdmwiel.pl

konto: Bank PEKAO S.A. I O/Wieluń 20 1240 3291 1111 0000 2920 2784
NIP: 832-000-33-46


Mapa dojazdu