Spółdzielnia Dostawców Mleka to zakład o ponad 70-cio letniej tradycji. Jest jednym z większych zakładów branży mleczarskiej województwa łódzkiego.

Posiada nowoczesne wyposażenie zarówno techniczne jak i technologiczne. Ma do dyspozycji proszkownię mleka, własną bazę transportową, oczyszczalnię ścieków oraz laboratorium badania surowca o europejskim standardzie wyposażenia.

W Spółdzielni Dostawców Mleka ściśle przestrzegane są standardy ISO 9001 i HACCP co gwarantuje produkt bezpieczny i zdrowy.

Poprzez eksport mleka w proszku SDM znana jest nie tylko w Europie ale również na wielu rynkach świata.

Aby umacniać swoją pozycję firma stawia na:

Bieżącą działalnością Spółdzielni kieruje Zarząd w składzie:

Stefan Bartela
Prezes Zarządu

dr inż. nauk rolniczych,
absolwent Akademi Rolniczej we Wrocławiu,
w przemyśle mleczarskim pracuje od 1990 r.


Andrzej Polak
Zastępca Prezesa ds. Produkcji,
Techniki i Skupu


technolog przetwórstwa spożywczego,
w przemyśle mleczarskim pracuje od 1974 r.


Bogdan Woźniak
Zastępca Prezesa ds. Handlu

mgr inż., absolwent Politechniki Łódzkiej,
w przemyśle mleczarskim pracuje od 1981 r.SDM posiada nowoczesne wyposażenie zapewniające produkcję wyrobów najwyższej jakości. Jednym z priorytetów w działaniach spółdzielni jest wysoka jakość surowca, którą uzyskuje się poprzez organizowanie stacji schładzania mleka, instalowanie na szeroką skalę zbiorników do schładzania u indywidualnych dostawców oraz prowadzenie badań surowca najnowocześniejszym sprzętem laboratoryjnym.

SDM wciąż unowocześnia technologie i inwestuje w urządzenia i linie technologiczne. Na szczególną uwagę zasługuje najnowocześniejsza w Polsce linia do wytwarzania masy twarogowej metodą ultrafiltracji.

Linia do nalewania świeżego mleka.


Spółdzielnia posiada własną bazę transportową, która pozwala na przywiezienie surowca, oraz dostarczenie gotowych wyrobów do sklepów i hurtowni firmowych jak również do odbiorców sieci detalicznej i współpracujących hurtowni.
Własna pełno profilowa oczyszczalnia ścieków w pełni chroni środowisko przed zanieczyszczeniem.