Wspieramy młodych!

Lututów – konferencja pt. „Rolnictwo precyzyjne a agrotronika”.
Konferencja odbyła się w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie.