Historia

Historia mleczarni w Wieluniu sięga 1934 r., kiedy to władze powiatowe wraz z lokalnym agronomem inż. Włodzimierzem Zarzyckim, podjęły decyzję o budowie mleczarni spółdzielczej. Na miejsce budowy wybrano teren we wsi Dąbrowa. W listopadzie 1935 r. otwarto Okręgową Mleczarnię Spółdzielczą „Wielunianka”, która była najnowocześniejszym w województwie zakładem mleczarskim, zasilany już silnikami elektrycznymi.

Okres rozwoju wieluńskiej spółdzielczości mleczarskiej zakłóciły działania wojenne z 1939 r. Lokalizacja „Wielunianki” na obrzeżach miasta, blisko dworca PKP oszczędziła ją podczas nalotów i bombardowania miasta. W czasach okupacji mleczarnią zarządzali Niemcy, nazwę zakładu  zmieniono na Molkerei Betriebsgesellschaft G.m.b.H Posen Molkerei Wielun, a większość wyrobów przeznaczana była do zaopatrzenie ludności niemieckiej. Po zakończeniu działań wojennych, na krótko reaktywowano Okręgową Mleczarnię Spółdzielczą, jednak w 1950 r. została ona upaństwowiona i przekształcona w Powiatowy Zakład Mleczarski Przedsiębiorstwo Państwowe w Wieluniu.

Ponowne odrodzenie spółdzielczości mleczarskiej nastąpiło w 1957 r. Mleczarnia w Wieluniu przyjęła wówczas nową nazwę  – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska i pod takim statutem funkcjonowała do 1989r. Był to dla niej czas rozwoju, rozbudowy i inwestycji.  Zasłużonym działaczem spółdzielczości mleczarskiej tamtego okresu był  inż. Mieczysław Derkacz, który kierował wieluńską mleczarnia w latach 1969 – 1976 i 1980 – 1990. Pod koniec lat  80 – tych zdecydowano o budowie nowego zakładu mleczarskiego, który wg założeń miał być jedną z największych i najnowocześniejszych  mleczarni w Polsce. Sytuacja Spółdzielni zmieniła się wraz ze zmianami polityczno – gospodarczymi  jakie miały miejsce w kraju po 1989r. Splot wielu niekorzystnych wówczas wydarzeń doprowadził do tego, że OSM w Wieluniu została postawiona w stan likwidacji. Dotychczas istniejąca mleczarnia została zlikwidowana, jednak nie w wyniku sprzedaży zakładu, ale poprzez utworzenie nowej spółdzielni – Spółdzielni Dostawców Mleka. Po burzliwych obradach 12 listopada 1990 r. rozpoczął się nowy rozdział spółdzielczości mleczarskiej na ziemi wieluńskiej.