Kontakt

Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu

ul. Kolejowa 63, 98 – 300 Wieluń

Centrala
tel. +48 43 843 31 11 do 14
fax. +48 43 843 42 61

Sekretariat
tel. +48 43 843 41 10
sdmwiel@sdmwiel.pl

Dział Handlu
tel./ fax +48 43 843 33 65
handel@sdmwiel.pl

Dział Skupu
tel. +48 43 843 20 09

Dział Marketingu
tel. +48 43 843 19 55
marketing@sdmwiel.pl

Dział Zaopatrzenia
tel.  +48 43 843 20 54

Hurtownia Nabiałowa
tel. +48 43 843 06 23

Magazyn Nabiałowy
tel. +48 43 843 11 51

Sklep Firmowy Mleczny Raj
tel. +48 43 843 33 66

Sklep Firmowy Mlekolux
tel. +48 43 843 06 48

Sklep Firmowy Klinek
tel. +48 43 843 33 11 wew. 398